Sale!

Nebula postcard #059: Jašiūnai Manor

0,35 

Nebula postcard: Jašiūnai Manor, Šalčininkai dist., Lithuania

17 in stock

Description

Nebula postcard: Jašiūnai Manor, Šalčininkai dist., Lithuania

Postcard size: ~10×15 cm

Short postcard description in English

Jašiūnai Manor is the neoclassical manor in Jašiūnai, Šalčininkai district of Lithuania, near River Merkys. The manor palace, designed by a famous architect Karol Podczaszyński, commissioned by the rector of the Imperial University of Vilna, Jan Śniadecki was built in 1824–1828, along with supporting buildings and a manor park.

Short postcard description in Lithuanian

Atviruke – Jašiūnų dvaras Šalčininkų rajone. Konkrečiai šis pastatas išliko XIX amžiuje. Šiandien čia yra parkas, užveistas dar prieš pastatant rūmus,  išlikusios buvusios arklidės. Dvaro rūmai – vėlyvojo klasicizmo architektūros pavyzdys. Šiuo metu rūmuose veikia muziejus.

Nuo XV a. iki XVIII a. pabaigos Jašiūnų dvaro valdytojai buvo Radvilos, karaliavę aplinkinėse valdose. XIX a. pradžioje iš nusigyvenusių Radvilų giminės jį įsigyjo Ignotas Balinskis ir vėliau čia gyveno įvairūs giminaičiai, tarp jų ir Snadiackiai (Balinskio marčios giminės). Balinskių laikais dvaras klestėjo kaip intelektualų traukos vieta.

Jonas Sniadeckis, buvęs Vilniaus universiteto rektorius, ėmėsi statyti naują Jašiūnų dvarą. Pastatą suprojektavo architektas Karolis Podčašinskis (1790 – 1860). Beje, šis architektas projektavo ir prezidentūros rūmus bei Tuskulėnų dvarą. Vieta ir toliau išliko traukos centru, kur rinkosi poetai ir intelektualai. Čia ne kartą viešėjo poetas Adomas Mickevičius.

Balinskiai dėmesio skyrė ir pramonės plėtrai, tad XIX aamžiuje Jašiūnuose veikė lentpjūvės, terpentino fabrikas, atsirado kalvė ir vario liejykla.

1939-ais metais dvaras buvo suniokotas rusų armijos, Balinskių giminės likučiai pasitraukė į Lenkiją. Rusų kariai dvarą taip nusiaubė, kad jame nepanoro įsikurti  valdžia. Vėliau vieta tapo dar baisesnių įvykių liudinku. Čia buvo kalinami žydai, nužudyti visai netoliese.